Καλωσήρθατε στο έργο REVEALING

Ο στόχος του έργου REVEALING είναι να δημιουργήσει Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης βασιμένα στην Εικονική Πραγματικότητα (VR), τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Τα περιβάλλοντα αυτά θα προσωμοιάζουν εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι φοιτητές/τριες και οι καθηγητές/τριες θα μπορούν να χρησιμοποιούν άβαταρ (εικονικούς χαρακτήρες) και το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος θα παρουσιάζεται με διαδραστικό και δυναμικό τρόπο.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν 2 σενάρια μάθησης τύπου “αποστολής βασισμένης στο βίντεοπαιχνίδι” (videogame-like quests), τα οποία θα λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και θα περιλαμβάνουν παιχνιδοποιημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πρέπει να κάνουν οι φοιτητές/τριες για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αποστολή.

Ανακαλύψτε τι μπορεί να σας προσφέρει το έργο

Το έργο απευθύνεται σε κάθε καθηγητή/τρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλει να κάνει τις διαλέξεις του/της περισσότερο δυναμικές και παιχνιδοποιημένες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των παραδοτέων του έργου REVEALING:

Μια “ουδέτερη” ως προς το θέμα τρισδιάστατη εικονική τάξη που θα είναι κατάλληλη για κάθε τομέα ΑΕΙ και θα κάνει τις διαλέξεις πιο διασκεδαστικές και διαδραστικές.

Ένα εγχειρίδιο για τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης των τρισδιάστατων περιβαλλόντων και οργάνωσης μαθημάτων που βασίζονται στις δυνατότητες που παρέχονται από τέτοια ψηφιακά εργαλεία.

Ένας κατάλογος πόρων που στοχεύει στη διευκόλυνση της υιοθέτησης και εφαρμογής των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης σε διδακτικές πρακτικές ΑΕΙ. Αυτός ο κατάλογος θα περιλαμβάνει, εκτός από το Περιβάλλον και το Εγχειρίδιο, υλικό διαθέσιμο στο κοινό (π.χ. τρισδιάστατα μοντέλα, ελεύθερα διαθέσιμα στοιχεία VRChat κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης.

Εταίροι

Η κοινοπραξία του έργου REVEALING αποτελείται από 6 ιδρύματα που προέρχονται από 5 χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος και Πολωνία) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με περιβάλλοντα μάθησης και εικονική πραγματικότητα, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία μαθημάτων e-learning.

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITATMAINZ

Γερμανία

PANEPISTIMIO AIGAIOU

Ελλάδα

UNIVERSIDADE ABERTA

Πορτογαλία

European Association of Erasmus Coordinators

Κύπρος

IDEC

Ελλάδα

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJIEDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Πολωνία

Τελευταία νέα

Μείνετε συντονισμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο REVEALING

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο. Καθώς το έργο είναι υπό εξέλιξη, θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας!

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον συντονιστή του έργου χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT
    MAINZ
  • www.uni-mainz.de
  • Stefan Aufenanger
  • +49 6131 390
  • aufenang@uni-mainz.de

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.