Το τρίτο παραδοτέο του έργου περιλαμβάνει έναν Κατάλογο πόρων VRLE με στόχο να διευκολύνει την υιοθέτηση και εφαρμογή των VRLE σε διδακτικές πρακτικές ΑΕΙ.

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει υλικό (π.χ. τρισδιάστατα μοντέλα, ελεύθερα διαθέσιμα στοιχεία VRCchat κ.λπ.) για χρήση σε VRLE, διαθέσιμο στο κοινό

Επί του παρόντος, ο όγκος των δημοσίως διαθέσιμων πόρων είναι μεγάλος και αυξάνεται γρήγορα. Τις περισσότερες φορές, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν στις -φυσικές ή εικονικές- τάξεις τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιολόγησή τους και στην επιλογή κατάλληλων ή/και χρησιμοποιήσιμων στοιχείων.

Επιπλέον, τέτοια υλικά είναι αταξινόμητα, επομένως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η χρησιμότητά τους για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των ΑΕΙ.

Ο Κατάλογος πόρων VRLE επιτρέπει την τεκμηρίωση και την ταξινόμηση του δημοσίως διαθέσιμου υλικού (π.χ. ανά κλάδο, όπως Φυσική, Αρχαιολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Ιατρικές Επιστήμες κ.λπ.), επιτρέποντας στους/στις καθηγητές/τριες των ΑΕΙ να περιηγούνται γρήγορα σε αυτά, με βάση τα ενδιαφέροντά τους και να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα για τις τάξεις τους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κατάλογος πόρων του έργου REVEALING εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο κατά την προετοιμασία διαλέξεων VRLE ή ακόμα και διαλέξεων που υποστηρίζονται από άλλους τύπους ΤΠΕ, καθώς παρέχει στους/στις καθηγητές/τριες ΑΕΙ όχι μόνο συμβατό και ουσιαστικό διαθέσιμο υλικό για διαλέξεις που υποστηρίζονται από VRLE, αλλά και υλικό που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε συμβατικά αναλυτικά προγράμματα διαλέξεων, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ποιότητά τους, προς όφελος των φοιτητών/τριων τους.


Ελέγξτε τις παρακάτω κατηγορίες πόρων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.