Το πρώτο παραδοτεό του REVEALING είναι η δημιουργία ενός μοντέλου Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης (VRLE) προσαρμοσμένο στην Ανώταη Εκπαίδευση. Το VRLE θα έχει τη μορφή τρισδιάστατων εικονικών αιθουσών διδασκαλίας, συμβατών με το VRChat.

Θα είναι προσβάσιμο σε καθηητές/τριες και φοιτητές/τριες που θα έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρχουν σε ένα κοινό εικονικό περιβάλλον, να επικοινωνούν με λεκτικά και μη λεκτικά μέσα και να συμμετέχουν σε συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το VRLE θα διαθέτει χώρους με ουδέτερο σχεδιασμό (δηλαδή χωρίς στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα) και τυπικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις των ΑΕΙ (3D εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, 3D εικονικά αμφιθέατρα με τυπικά έπιπλα, πίνακες, προβολείς κ.λπ.). Η εκπαιδευτική διαδικασία θα επιτελείται μέσω του VRLE, προσομοιώνοντας την εμπειρία μιας ακαδημαϊκής διάλεξης πραγματικού κόσμου.

Επιπλέον, το VRLE θα περιλαμβάνει συμπληρωματικούς ειδικούς χώρους για την υποστήριξη εκπαιδευτικών εργασιών (π.χ. εικονικές επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς) ή πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία ή πόρους (π.χ. ανθρώπινους σκελετούς για διδασκαλία ανατομίας) για περαιτέρω ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Τέλος, το μοντέλο VRLE θα ενσωματώσει ένα σύνολο avatars (για συμμετέχοντες εκπαιδευτές και μαθητές) με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τον σωματότυπο κ.λπ.».

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.