Trzecim rezultatem projektu jest Katalog zasobów VRLE, który ma na celu ułatwienie przyjęcia i wdrożenia VRLE w praktykach nauczania instytucji szkolnictwa wyższego.

Ten katalog obejmuje publicznie dostępne materiały (np. modele 3D, darmowe zasoby VRChat itp.), które mogą być wykorzystane w VRLE.

Obecnie ilość publicznie dostępnych zasobów jest ogromna i szybko rośnie. Często nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem tych zasobów w swoich fizycznych lub wirtualnych salach lekcyjnych mają trudności z oceną i wyborem odpowiednich lub użytecznych zasobów.

Ponadto, takie materiały nie są sklasyfikowane, co utrudnia ocenę ich przydatności dla konkretnych wymagań kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Katalog zasobów VRLE umożliwia dokumentację i klasyfikację publicznie dostępnych materiałów (np. według dyscyplin, takich jak fizyka, archeologia, informatyka, nauki medyczne itp.), co pozwala nauczycielom i pedagogom instytucji szkolnictwa wyższego szybko przeglądać je na podstawie swoich zainteresowań i wybierać odpowiednie dla swoich zajęć.

W ten sposób katalog zasobów REVEALING oszczędza cenny czas podczas przygotowywania wykładów z wykorzystaniem VRLE lub nawet wykładów wspieranych innymi rodzajami technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Dostarcza on instruktorom HEI nie tylko zgodnych i znaczących publicznie dostępnych materiałów do wykładów opartych na VRLE, ale także materiałów, które mogą być włączone do konwencjonalnych programów wykładów, poprawiając ogólną jakość i ostatecznie korzystając z tego studenci instytucji szkolnictwa wyższego.


Sprawdź poniższe kategorie zasobów:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.