1. Pracownicy z lokalnych lub regionalnych wydziałów uniwersyteckich zainteresowani wprowadzeniem klas wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (VR).
  2. Personel techniczny z uniwersytetów prowadzących laboratoria z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) lub innych symulacji opartych na technologii ICT.
  3. Miejscowe szkoły edukacyjne (nie tylko instytucje szkolnictwa wyższego, ale także szkoły średnie lub zawodowe), zainteresowane innowacyjnymi metodami nauczania.
  4. Eksperci edukacyjni, badacze nauk społecznych i specjaliści zainteresowani innowacjami społecznymi opartymi na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR).
  5. Urzędnicy państwowi zaangażowani w tworzenie polityk edukacyjnych.
  6. Przedsiębiorstwa i firmy (głównie MŚP), które chcą przyjąć środowisko wirtualnej rzeczywistości (VRLE) do specjalistycznego szkolenia pracowników.

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.