Witaj w projekcie REVEALING

Celem projektu REVEALING jest stworzenie środowisk uczenia się VR, które można włączyć do programów nauczania uczelni wyższych.

Środowiska te będą przypominać wirtualne sale lekcyjne, w których zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą używać awatarów, i będą wyświetlać materiał dydaktyczny lekcji w bardziej wciągający i interaktywny sposób.

Dodatkowo zostaną stworzone 2 scenariusze nauczania, które będą zadaniami przypominającymi gry wideo, odbywającymi się w środowiskach VR, które będą zawierały zgrywalizowane ćwiczenia edukacyjne, które uczniowie będą musieli rozwiązać, aby pomyślnie ukończyć zadanie.

Dowiedz się, jak możesz skorzystać

Projekt jest skierowany do każdego nauczyciela szkolnictwa wyższego, który chce, aby jego wykłady były bardziej wciągające i urozmaicone. Zostanie to osiągnięte dzięki następującym produktom projektu REVEALING:

Neutralna przedmiotowo wirtualna klasa 3D, która będzie odpowiednia dla każdego sektora szkolnictwa wyższego i sprawi, że wykłady będą ciekawsze i bardziej interaktywne.

Podręcznik zawierający wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania środowisk 3D i organizowania lekcji, które wykorzystują możliwości oferowane przez takie narzędzia cyfrowe

Katalog zasobów do środowisk wirtualnej rzeczywistości (VRLE) mający na celu ułatwienie wprowadzenia i implementacji VRLE w praktykach nauczania w szkołach wyższych. Katalog ten będzie zawierać, oprócz VRLE i podręcznika, publicznie dostępne materiały (np. modele 3D, darmowe zasoby VRChat itp.), które mogą być wykorzystane w VRLE

Partnerzy w projekcie

Konsorcjum projektu REVEALING składa się z 6 instytucji z 5 krajów UE (Niemcy, Grecja, Portugalia, Cypr i Polska), które posiadają długie doświadczenie w projektach związanych z VR, tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz tworzeniu kursów e-learningowych.

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITATMAINZ

Niemcy

PANEPISTIMIO AIGAIOU

Grecja

UNIVERSIDADE ABERTA

Portugalia

European Association of Erasmus Coordinators

Cypr

IDEC

Grecja

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJIEDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Polska

Najnowsze wiadomości

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w projekcie REVEALING.

No posts found

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu. Ponieważ znajduje się on na wczesnym etapie, chcielibyśmy poznać Państwa opinie i poglądy!


Alternatywnie, można skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem projektu, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT
    MAINZ
  • www.uni-mainz.de
  • Stefan Aufenanger
  • +49 6131 390
  • aufenang@uni-mainz.de

    Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.