Drugim rezultatem projektu REVEALING jest opracowanie podręcznika, który będzie instruował, jak efektywnie korzystać z VRLE (Virtual Reality Learning Environment) i organizować zajęcia wykorzystujące możliwości oferowane przez tego rodzaju narzędzia cyfrowe.

Po pierwsze, podręcznik będzie zawierał podstawowe informacje techniczne dotyczące technologii podstawowych wspierających tworzenie społecznych VRLE (np. wirtualna rzeczywistość, modele 3D, architektura VRChat itp.) oraz ich ograniczenia (np. maksymalna liczba równoczesnych użytkowników, maksymalna liczba wielokątów w modelach 3D). Będzie również dokumentować instrukcje dotyczące korzystania z wyposażenia związanego z VRLE, takiego jak HMD (Head Mounted Display) i jego urządzenia peryferyjne (np. kontrolery, mikrofon, głośniki, soczewki itp.).

Ponadto, podręcznik będzie zawierał instrukcje dotyczące dostępu i korzystania z VRLE, obejmujące tematy takie jak połączenie i uwierzytelnienie z komputera stacjonarnego lub HMD, wybór awatara, sposoby interakcji (np. jak manipulować obiektami) oraz techniki nawigacji (np. jak poruszać się po wirtualnym środowisku).

Podręcznik zawrze również informacje dotyczące wykorzystania aspektów społecznych w VRLE (np. jak komunikować się i współdziałać z innymi uczestnikami). Ponadto, zawierać będzie wytyczne dla nauczycieli i pedagogów instytucji szkolnictwa wyższego dotyczące akceptowalnego zachowania społecznego w VRLE, analizujące kwestie proxemics (odległość interpersonalna) i przestrzeni osobistej w wirtualnym świecie.

Nauczyciele i pedagodzy instytucji szkolnictwa wyższego otrzymają szczegółowe informacje na temat tego, jak uczestnicy mogą wykonywać typowe czynności klasowe (np. podniesienie ręki lub podejście do tablicy, aby przedstawić temat), aby móc ich właściwie prowadzić podczas doświadczenia nauki. Podręcznik będzie również zawierał konkretne wytyczne dla nauczycieli i pedagogów dotyczące opracowywania materiałów dydaktycznych zgodnych z VRLE. Będą one obejmować wskazówki dotyczące adaptacji materiałów dydaktycznych używanych w fizycznych salach lekcyjnych (np. całkowity czas trwania wykładu, wybór odpowiednich tematów nauczania itp.) w celu skutecznego wykorzystania ich w VRLE.

Podręcznik zawrze również praktyczne wskazówki dotyczące efektywnej prezentacji materiałów dydaktycznych w VRLE (np. jak korzystać z odpowiedników prawdziwej tablicy lub projektora w VRLE, jakie czcionki wybrać w prezentacji, aby były czytelne w wirtualnym świecie itp.).

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.