JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITATMAINZ (Niemcy)

Z ponad 31 000 studentami z ponad 120 krajów, Uniwersytet im. Johannesa Gutenberga w Moguncji (JGU) jest jednym z największych i najbardziej zróżnicowanych uniwersytetów w Niemczech. JGU łączy niemal wszystkie dziedziny naukowe pod jednym dachem, w tym Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Moguncji, Akademię Sztuk Pięknych w Moguncji, Szkołę Muzyczną w Moguncji oraz Wydział Studiów Tłumaczeniowych, Językoznawstwa i Studiów Kulturowych w Germersheim. Około 4 500 naukowców, w tym około 570 profesorów, prowadzi badania i nauczanie w ponad 100 instytutach i klinikach. JGU oferuje niezwykle szeroki zakres kierunków studiów, posiadając 76 dziedzin nauki i 289 programów studiów.

Strona internetowa: www.uni-mainz.de

Osoba do kontaktu: Stefan Aufenang
Email:  aufenang@uni-mainz.de
Telefon: +49 6131 390


PANEPISTIMIO AIGAIOU (Grecja)

Uniwersytet Egejski (UAegean) został założony w 1984 roku z celem wprowadzenia innowacyjnych podejść w szkolnictwie wyższym w Grecji i promowania rozwoju regionalnego. Zlokalizowany na 6 wyspach w archipelagu Egejskim, oferuje unikalne środowisko naturalne, kulturalne i ludzkie dla nowoczesnych studiów. W ciągu zaledwie trzydziestu lat przekształcił się w międzynarodowy uniwersytet skoncentrowany na badaniach, oferujący programy edukacyjne w nowoczesnych interdyscyplinarnych obszarach tematycznych, takich jak informatyka kulturalna, projektowanie produktów, projektowanie edukacyjne, studia śródziemnomorskie, nauki o żywności i żywieniu, środowisko, systemy komunikacji. UAegean systematycznie otrzymuje doskonałe oceny w ocenach przeprowadzanych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. W 2016 roku UAegean został sklasyfikowany jako najlepszy uniwersytet w Grecji, oceniony przez Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQA). UAegean uczestniczy w projekcie z dwiema grupami badawczymi związanych z (a) Wydziałem Inżynierii Projektowania Produktów i Systemów (Wydział Inżynierii) oraz (b) Wydziałem Pedagogiki (Wydział Nauk Humanistycznych).

Strona internetowa: www.aegean.gr

Osoba do kontaktu: Damianos Gavalas
Email:  dgavalas@aegean.gr
Telefon: +30 22810 97136


UNIVERSIDADE ABERTA (Portugalia)

Uniwersytet Otwarty (UAb), założony w 1988 roku, jest jedynym publicznym uniwersytetem nauczania na odległość w Portugalii. Ze względu na swój cel, UAb w pełni wykorzystuje najnowsze technologie i metody nauczania na odległość w swojej działalności dydaktycznej, bez granic geograficznych i fizycznych, przy szczególnym nacisku na rozwój języka portugalskiego i kultury w ramach przestrzeni luzytofońskiej (społeczności migracyjne i kraje portugalskojęzyczne).

W tym kontekście, UAb oferuje kształcenie wyższe na całym świecie (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) oraz programy kształcenia ustawicznego. Od 2008 roku wszystkie programy są prowadzone w trybie e-learningu, w którym UAb stał się europejską instytucją referencyjną w dziedzinie zaawansowanego nauczania online i e-learningu dzięki uznaniu jego wyłącznie Wirtualnego Modelu Pedagogicznego.

Strona internetowa: www. portal.uab.pt

Osoba do kontaktu: Leonel Morgado
Email:  Leonel.Morgado@uab.pt
Telefon: +351 300 001 590


European Association of Erasmus Coordinators (Cypr)

Europejskie Stowarzyszenie Koordynatorów Erasmus (EAEC) zostało założone w 2004 roku, oficjalnie rozpoczynając swoją działalność podczas ERACON 2005 (Konferencji Koordynatorów Erasmus i Targów Edukacji GO-Exchange 2005) na Cyprze.

Jest to stowarzyszenie członkowskie, które liczy ponad 80 członków instytucjonalnych z krajów UE i spoza UE. Promuje mobilność studentów, kadry akademickiej i administracyjnej w obszarze Unii Europejskiej i poza nią oraz wspiera proces podnoszenia standardów edukacyjnych i jakościowych w obszarze Unii Europejskiej.

Strona internetowa: www.eaccnet.com

Osoba do kontaktu: Gregory Makrides
Email:  jcsgoncalves@gmail.com
Telefon: +357 22283600


IDEC (Grecja)

IDEC to firma szkoleniowo-doradcza z siedzibą w Pireusie, w Grecji. IDEC zajmuje się tematyką zapewniania jakości w szkoleniach i koordynuje projekty QMS i BEQUAL dotyczące jakości w szkoleniach. Ponadto IDEC ma doświadczenie w doradztwie w zakresie opracowywania systemów zarządzania jakością w greckich ośrodkach szkoleniowych.

Strona internetowa: www.idec.gr

Osoba do kontaktu: Xenia Chronopoulou
Email: xenia@idec.gr
Telefon: +302104286227


Pedagogical University of Cracow (Polska)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest najlepszą pedagogiczną uczelnią wyższą w Polsce i jednocześnie najstarszym Uniwersytetem Pedagogicznym w kraju. Jest to nowoczesna i elitarna uczelnia, funkcjonująca według modelu edukacji zintegrowanej, czyli połączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Jest najważniejszym i najbardziej rozwiniętym ośrodkiem naukowo-badawczym w ramach krajowego systemu edukacji.

Misję Uniwersytetu Pedagogicznego realizuje profesjonalny i doświadczony personel naukowo-dydaktyczny, stosujący nowoczesne i aktualne treści nauczania. Misja wyraża się również poprzez prowadzenie badań naukowych, wyznaczanie nowych obszarów rozwoju naukowego, przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie i wzbogacanie osobowości absolwentów, kształcąc ich zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami.

Uniwersytet zgromadził uczonych różnych dziedzin naukowych i dyscyplin, skupiając się zwłaszcza na badaniach z zakresu pedagogiki, psychologii i metodologii. Od początku swojego istnienia systematycznie rozszerza swoją ofertę edukacyjną, czyniąc ją bardziej atrakcyjną, aby sprostać zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi oraz aktualnym wymaganiom społeczeństwa.

Uniwersytet systematycznie rozwija wszechstronne badania, będące podstawowym zadaniem szkolnictwa wyższego, mając na celu sprostanie potrzebom teraźniejszości i wysoki poziom kształcenia studentów. Stały rozwój środowiska naukowego uniwersytetu, innowacje, wysoki poziom i upowszechnianie prowadzonych badań determinują siłę uczelni i pozwalają jej konkurować w świecie nauki, zapewniając jej znaczącą pozycję na scenie krajowej i międzynarodowej. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wspiera harmonijny rozwój poszczególnych dziedzin nauki, ale preferuje innowacyjne projekty interdyscyplinarne, prowadzone również we współpracy z partnerami zagranicznymi. Uczelnia kontynuuje rozwijanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i promuje innowacyjne badania w ramach międzynarodowych zespołów badawczych, obejmujących m.in. procesy współczesnej globalizacji, zrównoważony rozwój, organizację i zarządzanie edukacją. Obecnie Uniwersytet realizuje projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi badania w ramach swojej działalności statutowej. Posiada również znaczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez fundusze UE. Uniwersytet współpracuje z instytucjami naukowymi, uniwersytetami i firmami w ramach wspólnych projektów oraz wykonuje usługi na zlecenie dla firm. Organizuje konferencje i sympozja.

Strona internetowa: https://www.up.krakow.pl/

Osoba do kontaktu: Natalia Ponomarova
Email:  ponomna@gmail.com
Telefon: +48 511 463 911

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.